E-aineistojen etäkäytössä Humak-tunnuksilla on tällä hetkellä ongelmia. MOT-sanakirja, Alma Talentin palvelut (Verkkokirjahylly, Fokus ja Bisneskirjasto), ProQuest sekä Edilex eivät toimi etäkäytössä. Aineistot toimivat normaalisti Humakin verkossa.

Tietosuoja

Asiakastietojen käsittely Finnassa

Kun käyttäjä kirjautuu Finnaan kirjastokorttinsa tunnuksilla, palveluun tallennetaan kirjastokortin tunnus, PIN-koodi, etu- ja sukunimet, sähköpostiosoite ja kotikirjasto. Haka-kirjautumisessa tallennetaan Finnaan automaattisesti käyttäjätunnus, nimi ja sähköpostiosoite. Finna-tunnuksella kirjauduttaessa tallentetaan Finnaan käyttäjätunnus, nimi ja sähköpostiosoite. Tietoja käytetään seuraaviin käyttötarkoituksiin:

Tieto Tarkoitus
Kirjastokortin tunnus Käyttäjän tunnistaminen
Käyttäjätunnus Käyttäjän tunnistaminen
PIN-koodi Käyttäjän tunnistaminen palvelurajapintoja varten
Etunimi Käyttäjän tunnistaminen ja tiedon näyttäminen
Sukunimi Käyttäjän tunnistaminen ja tiedon näyttäminen
Sähköpostiosoite Oletusosoite sähköpostin lähetystä varten, käyttäjän muokattavissa Finnassa
Kotikirjasto Oletusnoutopiste varauksia varten, käyttäjän muokattavissa Finnassa

Finnaan tallennettuun sähköpostiosoitteeseen lähetetään vain käyttäjän itse pyytämiä sähköposteja kuten eräpäivämuistutukset ja uutuusvahdin tiedonannot.

Edellä mainittujen tietojen lisäksi Finnaan voidaan tallentaa tietoja, jotka seuraavat käyttäjän toiminnasta Finnassa. Tällaisia ovat mm. käyttökieli, eräpäivämuistutusten käyttöönotto, uutuusvahdit, omiin listoihin tallennetut tietueet, itse lisätyt kirjastokortit ja sosiaalinen metadata (kommentit, arvostelut, avainsanat).

Muissa käyttäjän tietoja käsittelevissä toiminnoissa, kuten lainojen, varausten ja maksujen selauksessa sekä varausten teossa ja lainojen uusimisessa käytetään kirjastojärjestelmän palvelurajapintoja, eikä näitä tietoja tallenneta Finnaan lukuun ottamatta valinnaisia eräpäivämuistutuksia. Eräpäivämuistutusten lähetyksen yhteydessä tallennetaan lainan ID-numero ja eräpäivä. Näiden avulla voidaan varmistua siitä, että kukin eräpäivämuistutus lähetetään vain kerran.

Kirjastokortti-, Finna- ja Haka-tunnuksia käyttäen luodut Finna-tilit ovat toisistaan erillisiä, vaikka niihin sisältyisi sama yksilöivä tunniste.

Käyttäjätietojen käsittelystä on laadittu rekisteriseloste.