Haku

Kevään 2023 aikana Nuorisotiedon kirjastoon hankittua kirjallisuutta

Nuorisotiedon kirjasto on osa Humanistisen ammattikorkeakoulun kirjastoa ja sijaitsee fyysisesti Humakin Helsingin kampuksella Pohjois-Haagassa Valkeassa talossa (Ilkantie 4, 00400 Helsinki). Kirjasto on avoin kaikille. Nuorisotiedon kokoelmaan hankitaan painettua aineistoa. Aineistolla on samat säännöt kuin Humakin kirjaston muulla aineistolla: Lainaajaksi pitää rekisteröityä Humakin kirjastojärjestelmään, lainaamiseen tarvitaan kirjastokortti ja pin-koodi, kirjasto toimii omatoimiperiaatteella, ellei ole etukäteen varmistanut henkilökunnan paikallaoloa, kirjoja ei lähetetä postitse lainaajille. Laina-aika kaikella aineistolla on 4 viikkoa. Kesäisin on pitemmät laina-ajat. Humakin kirjaston kaikkiin kokoelmiin pääsee tutustumaan osoitteessa: https://humak.finna.fi/ . Sähköpostilla voi lähestyä esimerkiksi hankintatoiveiden merkeissä: kirjasto.helsinki@humak.fi

14.6 KEHITYSPSYKOLOGIA

Pernille Juhl. Exploring young children’s agency in everyday transitions. London: Bloomsbury, 2023. Sarja: Transitions in Childhood and Youth. Aiheet : lapset (ikäryhmät), osallisuus, aktiivisuus, arki, liike, toimijuus. 14.6 JUHL. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83316

14.8 IHMISSUHTEIDEN PSYKOLOGIA

Katja Myllyviita. Mustasukkaisuus. Kustannus Oy Duodecim, 2023. Aiheet: mustasukkaisuus, parisuhde, rakkaussuhde, ihmissuhteet, tunteet, kiintymyssuhde, rakkaus, läheisyys, läheisriippuvuus, turvattomuus, pelko, parisuhdeväkivalta, epävarmuus. 14.8 MYLLYVIITA. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82967

Mirja Hämäläinen. Ystävyys. Kosmos, 2022. Aiheet: ystävyys, ihmissuhteet, monimuotoisuus, ystävät, merkitykset (semantiikka), arvottaminen, sosiaaliset normit, sosiaalinen elämä, elämänkaari, yhteiskunta, ilmiöt, tulevaisuus. 14.8 HÄMÄLÄINEN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82867

16 TIETOTEORIA, TUTKIMUSMENETELMÄKIRJALLISUUS

Kiaras Gharabaghi, Research and the field of child and youth care: an invitation. Toronto & Vancouver: Canadian Scholars, 2022. Aiheet: tutkimusmenetelmät, lapset (ikäryhmät), nuoret, kohtaaminen, tutkimusetiikka, kvalitatiivinen tutkimus, kvantitatiivinen tutkimus. 16 GHARABAGHI. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82978

30.16 KRIMINOLOGIA, KRIMINAALISOSIOLOGIA

Lasten ja nuorten rikokset: opas ennaltaehkäisyyn ja rikoskierteiden katkaisuun. Heikki Turkka ja Julia Saarholm (toim.). Jyväskylä : PS-kustannus, [2023]. Aiheet: lapset (ikäryhmät), nuoret, rikollisuus, nuorisorikollisuus, nuoret rikoksentekijät, käyttäytymishäiriöt, riskikäyttäytyminen, syrjäytyminen, jengit, päihderiippuvuus, ennaltaehkäisy, lastensuojelu, nuorisotyö, pakkokeinot, seksuaalinen hyväksikäyttö. 30.16 LASTEN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82904

32.1 POLIITTISET JÄRJESTELMÄT

Exploring children´s suffrage: interdisciplinary perspectives on ageless voting. Edited by John Wall. Cham: Palgrave Macmillan, 2022. Sarja Studies in Childhood and Youth, 2731-6467. Aiheet: äänioikeus, äänestäminen, nuoret, demokratia, ikärajat. 32.1 EXPLORING. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83281

32.21 SIIRTOLAISET, PAKOLAISET

Children of the crisis: ethnographic perspectives on unaccompanied refugee youth in and en route to Europe. Edited by Annika Lems, Kathrin Oester and Sabine Strasser. London & New York: Routledge, 2022. Aiheet: pakolaiset, turvapaikanhakijat, nuoret. 32.21 CHILDREN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82964

Immigrant youth in cultural transition: acculturation, identity, and adaptation across national contexts. [edited by] John W. Berry, Jean S. Phinney, David L. Sam and Paul Vedder. (Originally published in 2006). London : New York, NY : Routledge, 2023. Aiheet: Immigrants, Cultural assimilation, Cross-cultural studies., Teenage immigrants, Social conditions, Acculturation, maahanmuuttajat, maahanmuutto, siirtolaiset, nuoret, identiteetti, etninen identiteetti, sosiaalinen asema, sosiaaliset ongelmat, kotouttaminen (maahanmuuttajat), kulttuurienvälisyys, kansallinen identiteetti, arvot (käsitykset), assimilaatio (sosiologia), akkulturaatio, sopeutuminen, kulttuuri-identiteetti, etniset ryhmät, etniset vähemmistöt. 32.21 IMMIGRANT. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82866

32.3 SUKUPUOLTEN JA SEKSUAALISTEN RYHMIEN ASEMA YHTEISKUNNASSA

Melissa Febos. Mitä on olla tyttö (Girlhood). Jyväskylä : Atena, [2023]. Aiheet: naiseus, tyttöys, feminismi, ruumiillisuus, identiteetti, murrosikä, seksuaalinen häirintä, sukupuoliroolit, moninaisuus. 32.3 FEBOS. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83118

Non-binary and genderqueer genders. Edited by Joz Motmans, Timo O. Nieder, Walter Pierre Bouman. London and New York: Routledge, 2020. Aiheet: sukupuoli, moninaisuus, transsukupuolisuus. 32.3 NON-BINARY. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82976

Amia Srinivasan. Halun politiikka: 2020-luvun feminismi. Helsinki : Gummerus, [2022]. Aiheet: seksuaalinen käyttäytyminen, seksuaalisuus, seksi, sosiologia, feminismi, pornografia, sukupuolinen häirintä, sukupuolimoraali, sukupuolisyrjintä, eettisyys, etiikka, politiikka. 32.3 SRINIVASAN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82887

The Rowman & Littlefield handbook of transgender studies. Edited by J.E. Sumerau. Lanham & Boulder & New York & London: Rowman & Littlefield, 2023. Aiheet: transsukupuolisuus, asepalvelus, nuoruus, julkiset tilat, perheet. 32.3 ROWMAN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82977

32.4 IKÄRYHMIEN ASEMA YHTEISKUNNASSA

Children and youth as subjects, objects, agents: innovative approaches to research across space and time. Edited by Deborah Levison, Mary Jo Maynes, Frances Vavrus. Cham: Palgrave Macmillan, 2021. Aiheet: nuorisotutkimus, lapsuus, historia, sosiologia, toimijuus. 32.4 CHILDREN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82878

Complexities of researching with young people. Edited by Paulina Billett & Matt Hart & Dona Martin. London & New York: Routledge, 2021. Aiheet: nuorisotutkimus, tutkimusetiikka, metodologia. 32.4 COMPLEXITIES https://humak.finna.fi/Record/hurma.82963

Exploring childhood and youth. Edited by Victoria Cooper and Naomi Holford. London: Routledge, 2021. Aiheet: Children, Social conditions., Youth, lapset (ikäryhmät), nuoret, identiteetti, eriarvoisuus, koulutus, vammaisuus, tietotekniikka, nuorisotutkimus, lapsitutkimus, elinolot. 32.4 EXPLORING. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83219

Involving methods in youth research: reflections on participation and power. Trine Wulf-Andersen, Reidun Follesø, Terje Olsen, editors. Cham, Switzerland: Palgrave Macmillan, [2021]. Sarja: Studies in childhood and youth. Aiheet: Youth, Research, Methodology., nuoruus, tutkimus, metodologia, Scandinavia., Pohjoismaat. 32.4 INVOLVING. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83218

Nuoruus korona-ajan kaupungissa: tutkimus nuorten vapaa-ajasta, jalkautuvasta nuorisotyöstä ja huolikasaumista. Sofia Laine, Eila Kauppinen, Karla Malm & Tommi Hoikkala (toim.) [Helsinki]: Nuorisotutkimusverkosto, [2023]. Aiheet: nuoret, nuoruus, COVID-19, rajoitukset, vapaa-aika, kaupunkitila, kaupungit, paikka, nuorisotyö, liikkuvat palvelut, nuorten asema, hyvinvointi, nuorisotutkimus, etnografia, arki, vapaa-ajan tilat, kaupunkiseudut, koti. 32.4 NUORUUS. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83285

Howard Williamson & James E Côté. Advanced introduction to youth studies. Cheltenham, UK: Edward Elgar Publishing Limited, 2022. Sarja: Elgar advanced introductions series. Aiheet: Youth., Youth Research., Government policy. Sociology. , nuoret, nuorisotutkimus, nuorisososiologia, nuorisopolitiikka , nuorisokulttuuri. 32.4 WILLIAMSON. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83220

33 LAINSÄÄDÄNTÖ

Lastensuojelulaki: käytäntö ja soveltaminen. Tapio Räty. 5., uudistettu painos. Helsinki: Edita, [2023]. Aiheet: lastensuojelulaki, lainsäädäntö, lastensuojelu, huostaanotto, edunvalvonta, lapset (ikäryhmät), lastenhuolto, lapsen asema, avohuolto, Suomi. 33.24 RÄTY. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82892

37.2 SOSIAALIPOLITIIKKA

Anke Savenije, Justine van Lawick, Ellen Reijmers. Systemic perspectives in mental health, social work and youth care: a relational compass. London: Routledge 2023. Aiheet: Family counseling., Family social work., sosiaalityö, perheet, perhetyö, systeemiteoria, mielenterveys, mielenterveystyö, nuoret, nuortenhuolto. 37.4 SAVENIJE. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82961

Traumainformoitu työote. Johanna Linner Matikka ja Tiia Hipp (toim.) Jyväskylä : PS-kustannus, [2023]. Aiheet: ihmissuhdetyö, työtavat, ammattitaito, sosiaalityöntekijät, traumat, asiakkaat, sosiaalipalvelut, sosiaalityö, kriisityö, lastensuojelu, lähisuhdeväkivalta, vähemmistöstressi, traumatisoituminen, toipuminen, hoitomenetelmät, hyvinvointi, henkinen hyvinvointi, yhdenvertaisuus, päivystys, professionalismi, rasismi, vähemmistöt, vammaiset. 37.2 TRAUMAINFORMOITU. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82893

37.42 LASTEN JA NUORTEN HUOLTO JA SUOJELU

Kati Saastamoinen. Lapsi sijaishuollossa: yhteydenpidon rajoittaminen ja rajoitustoimenpiteet. Helsinki: Edita, [2020]. Huomautukset: Huomioitu lastensuojelulakiin 1.1.2020 tulleet säädösmuutokset. Aiheet: sijaishuolto, lapset (ikäryhmät), lastensuojelu, henkilöntarkastus, omaiset, läheiset, tapaamisoikeus, pakkokeinot, yksilönsuoja, perusoikeudet, rajoitukset, oikeuskäytäntö, lastensuojelulaki, lainsäädäntö. 37.42 SAASTAMOINEN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82962

37.62 HUUMAUSAINEPOLITIIKKA

Katariina Parhi. Saadaan vähän kamaa: Suomen ensimmäinen huumeaalto ja hoidon pioneerit. Gaudeamus, 2023. Aiheet: 1960-luku, 1970-luku, huumeiden käyttö, narkomaanit, päihdetyö, päihdehuolto, huumepolitiikka, huumeongelmat, huumeriippuvuus, Suomi. 37.62 PARHI. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82959

38 KASVATUS, OPETUS, KASVATUSTIEDE

Koskettava koulu: koskettaminen vuorovaikutuksessa ja pedagogisessa toiminnassa. Toim. Liisa Tainio, Ulla Karvonen, Pilvi Heinonen. Gaudeamus, 2023. Aiheet: kosketus, vuorovaikutus, sosiaalinen vuorovaikutus, koulut, peruskoulu, opettajat, oppilaat, koululaiset, opettaja-oppilassuhde, pedagogiikka, ruumiillisuus. 38 KOSKETTAVA. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82992

38.55 ERITYISOPETUS. ERITYISKASVATUS. ERITYISKOULUT

Maria Matilainen. Neurokirjon oppilas: opettajan ja ohjaajan työkalupakki. Jyväskylä : PS-kustannus, [2023]. Aiheet: neuropsykiatriset häiriöt, opetus, ammattitaito, peruskoulu, ADHD, autismikirjon häiriöt, Touretten oireyhtymä, kielelliset häiriöt, erilaiset oppijat, käyttäytyminen, itsesäätely (psykologia), käyttäytymisanalyysi, käyttäytymisterapia, toiminnanohjaus (psykologia), tukeminen, vuorovaikutus, jaksaminen, koululaiset, oppimisympäristö, erityispedagogiikka. 38.55 MATILAINEN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82973

38.7 NUORISOTYÖ. LAPSITYÖ

Child and Youth Participation in Policy, Practice and Research. Edited by Deirdre Horgan & Danielle Kennan. New York: Routledge, 2022. Aiheet: lapset (ikäryhmät) , nuoret , osallistaminen, Irlanti. 38.7 CHILD. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82888

Youth without family to lean on: global challenges and local interventions. Edited by Shula Mozes and Moshe Israelashvili. London and New York: Routledge, 2023. Aiheet: nuoret, sijaiskodit, pakolaiset, turvapaikanhakijat, asunnottomat, syrjäytyneet. 38.7 YOUTH. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82869

59.55 HERMOSTO. NEUROLOGIA

Hanna Suikkanen. Nuoren ADHD-opas. PS-kustannus, [2023]. Aiheet: ADHD, nuoret, itsesäätely (psykologia), arki, elämänhallinta, opiskelu, ihmissuhteet, sosiaalinen käyttäytyminen, aikuistuminen, keskittymiskyky, taidot, harjoittelu, harjoitukset, koulunkäyntikyky, harrastukset, henkilösuhteet. 59.55 SUIKKANEN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83279

59.561 PSYYKKISET SAIRAUDET

Tuukka Hämäläinen. Pakko: kuinka OCD pakotti minut epäilemään kaikkea ja mitä sitten tapahtui. Like, [2023]. Aiheet: pakko-oireinen häiriö, neuroosit, pakkomielteet, ahdistus, oireet, hoitomenetelmät, psykoterapia, tukimuodot, kokemukset, Obsessive-Compulsive Disorder., Obsessive Behavior., Compulsive Behavior ., Neurotic Disorders., Anxiety., Therapeutics., Psychotherapy. 59.561 HÄMÄLÄINEN. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82886

Peliriippuvuus. Alho, Aalto, Castrén, Pajula (toim.) Kustannus Oy Duodecim, [2022]. Aiheet: riippuvuus, ongelmapelaaminen, pelihimo, rahapelit, pelaaminen, addiktiivisuus, tunnistaminen, hoito, ennaltaehkäisy, sosiaaliset ongelmat, ehkäisy, haitat. 59.561 PELIRIIPPUVUUS. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82860

79 LIIKUNTA. URHEILU. LEIKIT. HUVIT

Aleksandr Manzos. Pelattu elämä: miten pelit tekivät minusta minut. Helsinki: S&S, 2023. Aiheet: pelit, pelaaminen, digitaaliset pelit, videopelit, tietokonepelit, identiteetti, pelihahmot, roolit, sukupuoli, psyykkiset vaikutukset, pelaajat, kokemukset, pelihimo. 79.8 MANZOS. https://humak.finna.fi/Record/hurma.82975

99 HENKILÖ- JA SUKUHISTORIA

Lotta-Sofia Saahko. Matkalaukkulapsuus. Tammi, [2023]. Aiheet: asuminen ulkomailla, opiskelu ulkomailla, lapsuus, kulttuurierot, suomalaisuus, kokemukset, henkilöhistoria, matkalaukkulapset. 99.1 SAAHKO. https://humak.finna.fi/Record/hurma.83117